حمیدرضا حسن زاده توکلی

درباره من

دکتر حمیدرضا حسن زاده توکلی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-82

دکتری

تهران

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی استادان مشاور: دکتر تقی پورنامداریان و دکتر قیصر امین پور

1376-78

کارشناسی ارشد

تهران

1372-76

کارشناسی

تهران

1372

دیپلم ریاضی فیزیک

دبیرستان دهخدا سمنان

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
جایگاه روایت شناختی و بلاغی نیایش در مثنوی
مطالعات زبانی بلاغی(2019)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی*
تأویل نزد مولانا
(2009)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
نشانه شناسی واقعه دقوقی
(2007)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
مثنوی و اسلوب قصه در قصه
(2005)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
تداعی، قصه و روایت مولانا
مجله مطالعات و تحقیقات ادبی(2005)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی*
گویش سمنانی، راهگشای بررسی لغات و تعبیرات متون کهن
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
مثنوی و گفتگوی چند آوا
همایش داستان پردازی مولوی(2007-10-28)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
بررسي قبض و بسط در انديشه عرفاني مولوي
انجم روز سيده سوزان(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختار قصه در منطق الطير
رضاحسيني فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شخصيت صوفي در قصه هاي مثنوي
سيادت سيده عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/09/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي طنز در گلستان و بوستان سعدي
طاهري نسترن(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجلي موسيقي در آثار عطار
معينيان پريسا(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مساله ايمان در آثار عين القضات همداني
موسوي برازجاني سيده اسماء(تاریخ دفاع: 1390/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
عبدوس مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زندگي، انديشه و آثار دكتر محمد معين
دلداربهاري ليلا(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل جامعه شناختي افسانه هاي مازندران
نامدار جويباري خديجه(تاریخ دفاع: 1393/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب تقديرگرايي در افسانه هاي عاميانه ايراني
شكوفگي كبري(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معرفي و تحليل اشعار عاميانه منطقه چهاردانگه مازندران
فتاحي كياسري اسماعيل(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب آيين ها در كليدر
كنعاني نيره(تاریخ دفاع: 1394/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و تحليل اشعار بابافغاني شيرازي و بررسي تاثير او در تغيير سبك شعر فارسي
خليلي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي تذكره خلاصه الاشعار و زبده الافكار (بخش قزوين) تاليف ميرتقي الدين محمد كاشاني
فرماني سعيد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي زن در قصه هاي عياري فارسي (سمك عيار، امير ارسلان، افسانه مهر و ماه، طلسم جمشيد)
زماني سمانه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سياوش خواني بهرام بيضايي و سنجش آن با روايت شاهنامه
نادري زهرا(تاریخ دفاع: 1394/06/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي صوفيان در مقالات شمس تبريزي
حسن تبارشوركي فريده(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي داستان رستم و سهراب در شاهنامه و مقايسه آن با روايات نقالان
سراج مسيح(تاریخ دفاع: 1394/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي ديوان منوچهري دامغاني
رحيمي محمود(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي شكل گيري و ادبيات نمايشي در ايران از منظر جامعه شناختي(از پادشاهي فتحعلي شاه تا پايان دوره استبداد صغير)
صائب خدايار(تاریخ دفاع: 1394/10/29) ، مقطع : دكتري
وجه كنايي در شعر حافظ
نادعلي زاده زهير(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : دكتري
جايگاه گناه در جهان شناسي مولانا
اشرفي علي(تاریخ دفاع: 1395/11/21) ، مقطع : دكتري
تصحيح((مترادف الالفاظ)) اثر عبدالكريم بن شيخ راجن غزنوي
رادبخش يداله(تاریخ دفاع: 1395/03/13) ، مقطع : دكتري
معناي زندگي در انديشه و آثار لئوتولستوي با تاكيد بر دين و اخلاق
مالكي طيبه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سهراب كشي بهرام بيضايي وسنجش آن با رستم وسهراب فردوسي
غفوريان شيما(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روايت فردوسي از جمله اعراب وسنجش آن روايت هاي تاريخي متون عربي كهن
بيات مه گل(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه¬اي كتاب¬هاي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي¬زبانان از چشم¬انداز ارتباطات تصويري با كتاب-هاي استاندارد آموزش زبان در جهان
خيام نكوئي ليلا سادات(تاریخ دفاع: 1398/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي صبغه اقليمي و شيوه روايت در فيلم نامه هاي سرزمين مادري ام ،لاكپشت ها هم پرواز مي كنند ،نيوه مانگ ، تخته سياه
مرادخاني دلشاد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مصاديق و عوامل انحراف زبان فارسي معيار در اخبار صداوسيما
جلوداريان اميد(تاریخ دفاع: 1399/04/29) ، مقطع : دكتري
مقدمه ای بر اقتصاد سنجی(تحلیل سری زمانی و مدل های پانل دیتا)
(2012-02-09)
از اشارات های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)
(2011-12-31)
گویش سمنان
(2010-10-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
دو یار زیرک   (40 بار دانلود)
دلم جز مهر مهرویان   (36 بار دانلود)
گر بود عمر و به میخانه رسم   (39 بار دانلود)
سبحانی گفتن بایزید2   (48 بار دانلود)
سبحانی گفتن بایزید1   (62 بار دانلود)
ابراهیم ادهم و ماهیان اللهی   (40 بار دانلود)
آب حیات عشق   (43 بار دانلود)
کی بود خاک صنم با خون ما آمیخته؟   (42 بار دانلود)
سی مرغ در آستان سیمرغ   (58 بار دانلود)
کودک حلوافروش   (55 بار دانلود)
پیر چنگی6 و پرسش و پاسخی پیرامون عشق   (41 بار دانلود)
پیر چنگی5   (46 بار دانلود)
پیر چنگی4   (45 بار دانلود)
پیر چنگی3   (40 بار دانلود)
پیر چنگی2   (37 بار دانلود)
پیر چنگی1   (41 بار دانلود)
باز و کمپیرزن2   (45 بار دانلود)
باز و کمپیرزن1   (53 بار دانلود)
سال ها دل طلب   (42 بار دانلود)
2سلطان محمود و شب دزدان   (61 بار دانلود)
1سلطان محمود و شب دزدان   (73 بار دانلود)
بنمای رخ   (38 بار دانلود)
بروید ای حریفان   (34 بار دانلود)
یاری اندر کس نمی بینیم   (41 بار دانلود)
نوبهارست در آن کوش   (39 بار دانلود)
گفتم غم تو دارم   (41 بار دانلود)
کی شعر تر انگیزد   (44 بار دانلود)
ز کوی یار می آید   (42 بار دانلود)
صبا به لطف بگو   (41 بار دانلود)
سینه مالامال دردست   (44 بار دانلود)
دوم اردیبهشت99 با یاد خانم دکتر اسماعیلی
زاهد ظاهرپرست   (45 بار دانلود)
روز هجران و شب فرقت یار   (41 بار دانلود)
دوش دیدم که ملایک   (46 بار دانلود)
دوش از مسجد سوی میخانه   (40 بار دانلود)
خرم آن روز   (41 بار دانلود)
چو بشنوی سخن اهل دل   (40 بار دانلود)
بلبلی برگ گلی خوشرنگ   (43 بار دانلود)
بیا تاگل برافشانیم   (40 بار دانلود)
نفس باد صبا   (41 بار دانلود)
اگر آن ترک شیرازی   (40 بار دانلود)
الا یا ایها الساقی   (52 بار دانلود)
کارشناسی بهمن98
این بار من یکبارگی در عاشقی پیچیده ام   (41 بار دانلود)
زهی عشق   (39 بار دانلود)
ای عشق تو موزون تری   (39 بار دانلود)
دی شد و بهمن گذشت1   (38 بار دانلود)
دی شد و بهمن گذشت2   (40 بار دانلود)
چون جان تو می ستانی   (40 بار دانلود)
یکم اردیبهشت99
رستم ازین نفس و هوا   (26 بار دانلود)
ز خاک من اگر گندم   (27 بار دانلود)
رو سر بنه به بالین   (26 بار دانلود)
غروب دلگیر یکم اردیبهشت99 روزی که خانم دکتر اسماعیلی پر کشید
آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت   (21 بار دانلود)
یار مرا غار مرا   (20 بار دانلود)
مرده بدم زنده شدم   (24 بار دانلود)
عذر مرغان2 پیش درآمد شیخ صنعان   (51 بار دانلود)
وصف سیمرغ/ عذر مرغان1   (76 بار دانلود)
شیخ صنعان5   (29 بار دانلود)
شیخ صنعان4   (32 بار دانلود)
شیخ صنعان3   (31 بار دانلود)
شیخ صنعان2   (30 بار دانلود)
شیخ صنعان1   (32 بار دانلود)
توبه نصوح2   (35 بار دانلود)
توبه نصوح1   (35 بار دانلود)
مثنوی کارشناسی ارشد اردیبهشت99
شاه و کنیزک6   (32 بار دانلود)
شاه و کنیزک5   (28 بار دانلود)
شاه و کنیزک4   (30 بار دانلود)
شاه و کنیزک3   (28 بار دانلود)
شاه و کنیزک2   (32 بار دانلود)
شاه و کنیزک1   (49 بار دانلود)
مثنوی1 کارشناسی بهار99
خر برفت   (40 بار دانلود)
داستانی از اوایل دفتر2 کلاس مثنوی کارشناسی ارشد بهار99
اندرز کردن صوفی خادم را5   (22 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را4   (21 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را3   (23 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را2   (26 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را1   (26 بار دانلود)
مثنوی2 کارشناسی بهار 99
مولانا از صورت تا معنی از جنگ تا صلح   (22 بار دانلود)
سخن رانی در کتاب خانه ی ملی در همایش صلح از نظر مولانا، موسسه ی سروش مولانا، دی1397
مولانا و بازی با مرزهای زیبایی شناختی   (19 بار دانلود)
سخن رانی به مناسبت لیلة العرس در تالار دانش دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان آذر97
معرفی منابع روایت شناسی   (24 بار دانلود)
معرفی یک سیر مطالعاتی برای علاقمندان به آشنایی با روایت و روایت شناسی
مولانا و ادراک زیبایی شناختی   (21 بار دانلود)
سخنرانی به مناسبت زادروز مولانا در فرهنگستان هنر مهر1397
بایزید از چشم شمس و مولانا2   (23 بار دانلود)
سخن رانی شهر کتاب تهران پاییز98
بایزید از چشم شمس و مولانا1   (28 بار دانلود)
سخن رانی شهر کتاب تهران پاییز 98
0 پوستر برنامه   (85 بار دانلود)
از سوی گروه زبان و ادبیات فارسی/ جلسات مثنوی و منطق الطیر استادان/ با همکاری علی بیطرف، حامد مداح و سمیرا عینعلی
طوطی و بازرگان4   (36 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان 98
طوطی و بازرگان3   (28 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
طوطی و بازرگان2   (29 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
طوطی و بازرگان1   (29 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان
نی نامه1   (50 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
نی نامه2   (45 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
نی نامه3   (41 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
1 آغاز   (34 بار دانلود)
2 فصل عبور صنوبر   (31 بار دانلود)
3 جانب بحر می روم بخش1   (26 بار دانلود)
4 جانب بحر می روم بخش2   (28 بار دانلود)
5 جانب بحر می روم بخش3   (36 بار دانلود)
6 نثری از دکتر رحیمی و اشعاری از دکتر طباطبایی و دکتر محمدیان سمنانی   (61 بار دانلود)
7 از زبان استاد و مادر معنوی: دکتر امیربانو کریمی   (67 بار دانلود)
8 از دریا به دریا: سه تار علی بیطرف اشعار مولانا   (25 بار دانلود)
9 انجام   (27 بار دانلود)
موسی و شبان 1   (47 بار دانلود)
کلاس مثنوی ارشد نیم سال دوم 98-99
موسی و شبان2   (39 بار دانلود)
موسی و شبان3   (36 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی
h.hasanzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331533547

فرم تماس